Regulamin sesji indywidualnych online:

 1. Sesje indywidualne są prowadzone przez Annę Brzegową (Trenerka) - certyfikowaną instruktorkę i edukatorkę https://jogafusion.pl/o-mnie-i-o-jf/ w formie sesji online na żywo.
 2. Uczestnictwo w sesjach indywidualnych odbywa się pod warunkami:
 • akceptacji regulaminu
 • wykupieniem miesięcznego pakietu i ustaleniem terminów zajęć
 • oświadczeniu klienta o podjęciu ćwiczeń online na własną odpowiedzialność
 1. Klient otrzymuje pakiet 4 sesji online (4 x 60 minut) oraz wsparcie merytoryczne, dopasowane do potrzeb Klienta ćwiczenia dodatkowe, w formie zadań domowych.
 2. Przed pierwszą sesją Klient jest zobowiązany do krótkiego wywiadu na temat swojego stanu zdrowia, dolegliwości i planów związanych z treningiem. Wszystkie przekazane informacje między Klientem/-ką a Trenerką są poufne.
 3. Sesje indywidualne online mają charakter poufny i nie mogą być nagrywane przez Klienta, ani Trenerkę. 
 4. Opłata za pakiet miesięczny odbywa się z góry, przed pierwszą sesją.
 5. Klient ma prawo do rezygnacji i zwrotu należności za niewykorzystany pakiet do 14 dni od dnia zakupu. 
 6. Klient ma maksymalnie 6 tygodni do wykorzystania pakietu 4 sesji, od dnia zakupu, w miarę dostępnych terminów. Niewykorzystane w tym czasie zajęcia nie podlegają zamianie lub zwrotowi. 
 7. Jeśli umówiona sesja indywidualna nie mogła dojść do skutku z winy Trenerki, jest ona zobowiązana do zapewnienia dodatkowego terminu lub zwrotu należności za niewykorzystaną sesję (¼ opłaty za pakiet miesięczny). 
 8. Niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Klientem i Trenerką.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.