12 marca

30 minut – Organik – Kiwi

Odżywiająca i pobudzająca sekwencja. Rolowanie otwiera i uwalnia tył ciała, a łagodne wygięcia otwierają przód. Tą wzajemną relację między przodem i tyłem ciała wspiera praca z równowagą, która daje poczucie wewnętrznej stabilizacji.