11 marca

30 minut – LIVE, godz: 19:00

Temat: Równowaga i koordynacja

  • dynamiczna stabilizacja ciała w ruchu,

  • praca mięśni głębokich,

  • rozwijanie inteligencji kinestetycznej,

  • refleks i koordynacja,

  • uważność i świadomość oddechu.

Film będzie można odtworzyć w dowolnym czasie, pojawi się też w Klubowej Filmotece.